Globus Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Dożynkowa 15F

20-144 Lublin

NIP  946-22-19-513

REGON  431172701

KRS 0000060186

Wysokość kapitału zakładowego Spółki – 50 000zł

Wysokość kapitału wpłaconego Spółki – 50 000zł

Rachunek bankowy: Fortis Bank PL 98160014620008453731406001

Sektor produkcyjny: ul. Kochanowskiego 30 Hala 204a

33-100 Tarnów

Tel. 14 688-91-62

Tel. kom. 605-266-323

 
globusspzoo.pl - konstrukcje stalowe: montaż, serwis i obsługa. Śrutowanie, cięcie promieniowe, gięcie stali, cięcie plazmowe, stal serwis.